Solcelleanlegg

Sjokkpriser fra strømleverandøren er ikke noe problem når man produserer sin egen elektrisitet. Ditt eget strømforbruk blir miljøvennlig og økonomisk gunstig, og du kan selge strømmen du ikke bruker selv. Vi hjelper deg komme i gang!

Det er vanskelig å forstå hvor mye energi som finnes i sola. Nettstedet solenergi.no har likevel gjort et forsøk, og skriver at planeten vår hvert år mottar «15 000 ganger mer energi fra solen enn det jordens befolkning bruker».

Så lenge vi kan utnytte bare en liten del av dette enorme potensialet, vil det med andre ord være nok til å redusere fossil energiproduksjon betraktelig. Heldigvis finnes det allerede teknologi som effektivt klarer å høste inn energien fra solen.

Ta kontakt for å finne ut mer om solcelleanlegg eller legge inn en bestilling

Det lønner seg med solcelleanlegg

De vanligste argumentene mot solcelleanlegg, er at man må bygge stort og at det er for dyrt ved investering. Vi møter folk som sier at private anlegg vil bruke for lang tid på å dekke investeringen, noe som gjør det lite attraktivt.

Vårt svar er at du ikke nødvendigvis trenger å dekke opp hele strømbehovet ditt, og at de stadig økende strømprisene gjør avstanden mellom investering og gevinst mindre og mindre.

Når det først er installert, er nemlig et solcelleanlegg svært økonomisk gunstig. Det sier seg selv: Når du produserer din egen strøm vil du naturligvis trenge mindre strøm fra det offentlige strømnettet, som igjen reduserer regningen i postkassa. 

Vi gjør solcelledrømmen til virkelighet

Med vår hjelp kan du ta steget mot en grønnere hverdag og egenprodusert elektrisitet. Eltera kan bistå med alt fra planlegging til montering og vedlikehold.

Hvor mye strøm produserer solcellene?

Hvor mye solcellepanelene produserer av strøm varierer mellom produsentene, men en tommelfingerregel er at moderne paneler produserer ca. 250W under standard betingelser. Dette ganges så opp med antall paneler i anlegget.

Med standard betingelser menes solinnstråling på 1000W/m2 ved 25°C paneltemperatur. Dette kan man oppnå på en skyfri vårdag i Norge, mens man ellers i året må regne med noe lavere produksjon fra anlegget.

Når det gjelder levetiden til solceller gir de aller fleste produsenter en garanti på at kapasiteten ikke skal falle med mer enn 20% i løpet av de første 25 årene.

Du kan selge strømmen du ikke bruker

De færreste har et så stort solcelleanlegg, eller så lavt daglig forbruk, at egenprodusert elektrisitet dekker hele strømbehovet.

Når det er sagt slutter ikke solcellene å produsere strøm når du er borte fra huset. Eksemepelvis når du er på ferie, kan du tjene penger på å selge strømmen solcellene produserer, og da blir plutselig rekordhøye strømpriser en fordel og ikke en ulempe.

Kunder som leverer strøm ut til nettet vil i de fleste tilfeller tjene inn gjeldende spotpris hos strømleverandøren. Normalt vil de fremdeles betale for nettleie, men mange strømselskaper trekker fra det såkalte andre tariffleddet dersom de selger strøm til det sentrale nettet.

Søk om Enova-støtte til din miljøvennlige strømproduksjon

Solceller er et godt alternativ for alle som er opptatt av miljøet. Produksjonen av panelene er energikrevende og fører med seg noe CO2-utslipp, men dette utgjør bare en brøkdel av utslippene man unngår ved å kutte ut fossile energikilder.

Derfor oppfordrer myndighetene til montering av private solcelleanlegg, og Enova gir støtte på opptil 26 250 kroner (per nov. 2021) til alle som begynner å produsere sin egen strøm.

OBS! Satsene og energitiltakene endres med jevne mellomrom, så følg med på enova.no.

Solcellenlegg på tak

Eltera kan solceller

Det kan føles som et stort steg å gå fra å ønske å montere et solcelleanlegg, til å faktisk gjennomføre det. Hvor stort anlegg trenger jeg? Hvor mye vil det koste å montere det? Hvor mye vil jeg spare hvert år? Hvor mye vedlikehold er det?

Dette er gode spørsmål som vi er vant til å besvare. Hvor stort anlegg man trenger, vil for eksempel avhenge av faktorer som boligens størrelse, geografisk lokasjon og hvorvidt man ønsker full eller delvis dekning av strømforbruket.

Ettersom det er så mange faktorer som spiller inn, finnes det ingen fasitsvar. Vi i Eltera er derfor mest opptatt av å kartlegge hva slags anlegg som passer best for deg og din bolig. Vi kan hjelpe deg gjennom hele prosessen – alt fra planlegging og beregning av anleggets dimensjoner, til valg av produkter og selvsagt selve monteringen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om solcelleanlegg.

Solceller passer også i Norge

Mange tenker at solceller ikke egner seg i kalde Norge. Det er en myte. Tall fra Norsk solenergiforening viser at landet vårt har en solinnstråling på en horisontal flate på 700 til 1 000 kWh/kvm per år. Sagt litt enklere: Solen leverer 1500 ganger mer energi til Norge enn det vi bruker.

Det er naturligvis variasjoner i solinnstrålingen, både basert på værforhold, geografi og årstid. Likevel er det på ingen måte fåfengt å montere solcelleanlegg i Norge, selv om vi har færre soldager enn Alicante. Det kalde klimaet vårt er faktisk en fordel, ettersom solceller er mer effektive når de er kalde.

Visste du forresten at solcellene kan kobles til smarthuset ditt?