Konsulenttjenester: Elektriske installasjoner

Gjennom våre konsulenttjenester kan du dra nytte av vår kompetanse og allsidige erfaring i elektrofaget.

I større el-prosjekter er det mange brikker som skal passe sammen. Prosjektledelse, rapporthåndtering, utarbeidelse av manualer og tekniske vurderinger er blant faktorene som avgjør hvor godt sluttresultatet blir, og aller best er det om disse oppgavene ligger hos én person. 

Det får du med elektrokonsulent fra Eltera. Vi gir deg bindeleddet opp mot resten av aktørene i prosjektet, så du slipper å holde i alle trådene selv. 

Konsulenter med breddeerfaring

Hos Eltera møter du konsulenter med lang erfaring på tvers av bransjer. Våre konsulenter jobber både innenfor privat- og bedriftssegmentet, med bunnsolid kompetanse innen elektroinstallasjoner. 

Elektrokonsulentene bistår blant annet med: 

  • Teknisk vurdering av elektroinstallasjoner
  • Internkontroll og kvalitetssikring
  • Teknisk dokumentasjon / beskrivelse
  • Utarbeidelse av elektroniske FDV-manualer 
  • Prosjektering / konstruksjon av elektriske anlegg
  • Nært samarbeid med prosjektledere, montører, byggherre og øvrige aktører

Alle konsulenter har både praktisk og teoretisk bakgrunn, og besitter sterk fagkunnskap.

Elektriker skrur i en stikkkontakt

Treffsikkerhet møter kompetanse

Hos Eltera er det viktig at konsulentene kan gjennomføre alle typer oppdrag. Vi setter kompetanseheving og kursing høyt, og derfor har også de fleste konsulentene våre fulgt oss gjennom mange år. Det er din trygghet når du velger elektrokonsulent fra Eltera. 

Elektroindustrien er stadig i utvikling. Mangeårig erfaring, innen alt fra retail til næring, gjør oss godt egnet til å ta de rette valgene. 

Har du behov for en konsulent til ditt neste prosjekt? Ta kontakt med oss . Du får ett kontaktpunkt å forholde deg til, og kan være trygg på at du er i trygge hender.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop