Vi ønsker å skape en arbeidsplass der alle trives

Skal man levere de beste resultatene for kunden er man avhengig av å skape en arbeidsplass der de ansatte trives. 

- Arbeidsmiljøet hos Eltera Lillehammer er veldig lett og ledig, og det er alltid åpne dører inn til mitt eller prosjektledernes kontor. Vi har også flere sosiale samlinger der så og si alle ansatte møter opp hver gang. Vi har et ganske «ungt» miljø, siden vi har mange unge ansatte, og det synes jeg er veldig spennende. Da kan vi som er eldre lære mye av de unge, mens vi eldre kan lære de unge litt folkeskikk, sier daglig leder Ivar Bergum med glimt i øyet og med en smittende latter.

Beholder ansatte over tid 

I Elteragruppen er man opptatt av å utvikle den enkelte ansatte gjennom ulike kurs og opplæringsmuligheter. Dette er man naturlig nok også opptatt av hos Eltera Lillehammer, og Ivar kan fortelle at det er imponerende å se de karrierereisene som ansatte kan ha i Elteragruppen. 

- Den første lærlingen vi ansatte i 2006 jobber faktisk nå som saksbehandler her på kontoret. Eltera Lillehammer har hatt gode resultater over tid, og vi tror det skyldes at vi beholder ansatte over tid. Våre ansatte er jo den viktigste ressursen vår. Vi synes det er viktig å sørge for at de derfor kan få påvirke store deler av arbeidshverdagen sin. Slik får vi fornøyde ansatte, og ofte betyr det at vi kan nyte godt av deres kompetanse over lengre tid, forteller Ivar. 

Tre elektrikere går igjennom en plantegning av en innendørs hall

God planlegging er viktig for å kunne gjøre et godt stykke arbeid.Eltera Lillehammer tilrettelegger blant annet for ansatte som vil ta mer utdanning og ansatte som vil prøve seg på andre arbeidsoppgaver, men de tilrettelegger også for ansatte som vil prøve seg i andre Eltera-avdelinger. Det er alltid utfordrende for bedrifter å beholde dytige ansatte, kanskje spesielt i distriktene, men Ivar mener at muligheten til å prøve seg flere steder er svært positivt. Kanskje ikke så rart – for i de senere årene der flere fra Eltera Lillehammer har fått prøve seg hos andre avdelinger, så har mange av dem faktisk endt opp med å komme tilbake til Lillehammer. 

- Det siste året har vi fått tilbake flere som har jobbet hos oss før. De fleste av dem har vært i Oslo i 4-5 år før de nå kom tilbake. Det er klart det er veldig moro å se at folk kommer tilbake til oss etter at de har fått prøve seg andre steder. De kommer tilbake med enda mer kompetanse som vi kan dra nytte av her hos oss. Jeg tror samtidig at det viser at vi jobber godt og har et godt arbeidsmiljø her når så mange vil komme tilbake til oss, også viser det jo at Lillehammer er et fint sted å bo, konkluderer Ivar. 

En spennende hverdag som daglig leder hos Eltera Lillehammer 

Hverdagen som daglig leder hos Eltera Lillehammer skal egentlig bestå av mye planlegging, men det blir også mange møter, telefoner og e-poster. Samtidig forteller Ivar at det er mange møtepunkter mellom han og de andre ansatte, både formelle og uformelle, og at disse møtene er viktig for at det skal være liten avstand mellom ledelse og ansatt – det er viktig for at folk skal trives, ifølge Ivar.

Tre elektrikere står foran firmabilen og smiler til kameraet

Ivar (i midten) er prosjektleder på noen større prosjekter kombinert med jobben som daglig leder.

- Å være daglig leder er veldig spennende. Det skjer noe hele tiden og elektrikerfaget er i stadig utvikling. Det som jeg liker aller best med jobben min er jo å møte de positive ansatte som vi har her. Det er alltid hyggelig morgener hos oss, fordi det er alltid noen som er tidligere ute enn deg og de har allerede satt på kaffen – folk er heller ikke redde for å kjøre på med humor hos oss. Selv om vi har mye humor og sosialt fokus så har vi også en veldig variert dag med mange tekniske utfordringer og faglige spørsmål som er spennende å løse i felleskap, forsikrer Ivar. 

Et svært godt valg for lærlinger

Eltera Lillehammer tar også imot mange lærlinger, og skal vi tro Ivar så har lærlingen som kommer til Eltera Lillehammer gjort et godt valg. 

- Hos oss får lærlinger virkelig muligheten til å utvikle seg, rett og slett fordi vi jobber med alle mulige prosjekter samtidig som vi tror på å gi lærlinger ansvar. Vi har også tatt imot eldre lærlinger, helt opp i 25 – 35 årsalderen, og jeg er svært fornøyd med å meddele at alle har fått fagbrev med glans. Flere jobber også hos oss fortsatt, og det er en styrke for Eltera Lillehammer, forteller Ivar stolt. 

Vil du jobbe i Eltera? 

Ønsker du å søke på jobb hos oss, kan du benytte skjemaet under.