Om Eltera

Eltera utfører alt fra prosjektering til installering av alle typer el-anlegg innenfor næringsliv, landbruk, det offentlige og privatboliger. Arbeidet omhandler alle faser fra planlegging og gjennomføring til en avsluttende kvalitetskontroll. 

Vårt hovedkontor ligger på Nesbru rett utenfor Oslo. Vi har også virksomheter i Sandnes, Romerike, Porsgrunn, Gjøvik, Brumunddal, Elverum, Stavsjø, Lillehammer og Trondheim. Eltera samarbeider tett med etablerte partnere i Nord-, Vest- og Midt-Norge, og utfører alle slags oppdrag fra svakstrøm, innbruddsalarmer og spredenett til sterkstrøminstallasjoner.

Som kunde får du ett kontaktpunkt å forholde deg til som gjør det enklere for deg å benytte våre tjenester.

Våre samarbeidspartnere

HedengrenFagerhultNorluxVanpeeThermo floor

Våre elektrikere hjelper deg

Eltera har elektrikere i store deler av landet. Vi hjelper både privat- og bedriftskunder, enten utfordringene er store eller små. Ta kontakt med oss, og vi kommer tilbake til deg.