Internkontroll

Alle virksomheter i Norge er forpliktet til å utføre internkontroll, som blant annet inkluderer kontroll av det elektriske anlegget. Dette er et av våre spesialfelt, inkludert risikovurdering og forslag til utbedring av det elektriske anlegget.

I Eltera har vi lang erfaring med internkontroll. Vi er NEMKO-godkjent, og gjennomfører kontroll med autorisert personell over hele landet.

Hva er en internkontroll?

Et internkontrollsystem sikrer at HMS (helse, miljø og sikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt. Virksomheten skal ha et system for internkontroll, og planlegge, organisere, utføre og vedlikeholde alle aktiviteter etter gjeldende lover og forskrifter. Kort forklart skal det sørge for at alle problemer oppdages og rettes opp før noe skulle skje. 

Innen el-sikkerhet betyr det å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak, samt komme med forslag til forbedringer. Her kan Eltera hjelpe deg

Hva inngår i en internkontroll?

Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd redegjør for kravene til hva som skal inngå i en internkontroll. For næringsbygg skal den bestå av to hoveddeler:

En kontroll av bedriftens internkontrollsystem og stikkprøver i el-anlegget. Om internkontrollsystemet ikke er på plass, må full kontroll av el-anlegget gjennomføres.

Termografering av el-anlegget. Dette avdekker unormale varmepunkter i anlegget og avslører dermed de brannfarlige punktene før de forårsaker brann eller driftsstans.

For landbruksbygg skal det alltid utføres full teknisk kontroll av el-anlegget inklusiv termografering.

For boliger skal den brannforebyggende elkontrollen utføres i henhold til NEK 405-2-2.

Det er ekstremt viktig å ha en tydelig forankret plan for hva internkontrollen i din bedrift skal inneholde. For oss dekker dette regelverkskrav, sikkerhetsrutiner, målsetting, risikovurdering, handlingsplan og implementering av rutiner. 

Ta kontakt om du ønsker bistand med internkontroll.

La oss gjøre internkontroll for deg

Eltera har bred erfaring med internkontroller, og inkluderer alltid forslag til forbedringer i tillegg til tilstandsrapporten. 

Komplett oversikt med internkontroll

Eltera stiller med fagsterke rådgivere til disposisjon, med forslag til oppgradering og vedlikehold av det elektriske anlegget. Vi sørger for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand, og utarbeider deretter en vedlikeholdsplan. Her ser du hvilke oppgaver de ansatte kan gjøre, hva en vedlikeholdsperson kan bistå med og hvilke oppgaver vi tar hånd om. 

Eltera tilbyr serviceavtaler for alle typer virksomheter. Det er opp til deg om du ønsker bistand til mindre kontroller eller større oppgaver, som drift og vedlikehold. 

Vi ønsker å være din sparringspartner, og hjelpe deg med å videreutvikle el-sikkerheten i virksomheten din. Kjernekompetansen vår dekker også adgangskontrollanlegg, styringssystemer og alarm- og overvåkningsløsninger – det kan ofte øke både sikkerheten og komforten på arbeidsplassen. 

Trenger du internkontroll hos din virksomhet? Ta kontakt med oss – vi har spesialisert oss på internkontroll, og hjelper deg med alt innen el-sikkerhet. 

elektriker gjør internkontroll

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop