Smarte kontorløsninger

Gi dine ansatte en god arbeidsdag ved å investere i langsiktige, energieffektive og humøroppløftende løsninger på arbeidsplassen.

Mange eldre kontrobygg har behov for modernisering, og selv i nybygg er ikke alltid forholdene optimale for en god arbeidsdag. Med god tilrettelegging oppnår man økt produktivitet, bedre trivsel og redusert sykefravær. 

Godt arbeidslys er svært viktig på kontoret

Eltera har bred erfaring med smarte kontorløsninger, som kommer både bedriften og de ansatte til gode. Vi vet blant annet hvor vesentlig belysningen er for å holde produktiviteten oppe. Dårlig tilpasset belysning øker risikoen for hodepine og tretthet, og går negativt ut over trivselen blant de ansatte.

For at de ansatte skal gjøre oppgavene sin etter beste evne, må de føle seg komfortable når de er på jobb. Da er det viktig med godt tilpasset belysning. Ideelt sett bør belysningen kunne tilpasses individuelle behov.

Eltera har lang erfaring med lysdesign, og stiller gjerne på befaring for å gi skreddersydde løsninger.

Godt arbeidslys skal først og fremst gi et behagelig lysnivå. I tillegg bør det være mulig å endre lysstyrken, slik at man kan tilpasse det etter dagslyset. Aller helst bør lyset (antall LUX) være i henhold til 5:3:1-regelen:

5 = sterkest i ditt hovedområde – skrivebord, tastatur eller datamaskin

3 = litt svakere i området rundt – det som omringer din umiddelbare sitteplass

1 = svakest i resten av rommet 

Har ditt kontor god nok tilrettelegging?

Vår erfaring er at godt arbeidslys, et veljustert klimaanlegg og andre tilpassninger på kontoret kan øke både trivsel og produktivitet markant.

Fleksible arbeidsplasser

Kontorer der man ikke har faste plasser blir mer og mer vanlig, spesielt i bedrifter der man opplever at mange skrivebord ofte står tomme. 

Da kan man redusere materiellkostnader ved å heller opprette fleksible arbeidstasjoner. Samtidig betyr dette at hver enkelt stasjon må fungere for alle. Det må være tilstrekkelig med strøm og tilkoblingsmuligheter, slik at alle datamaskiner, skjermer og så videre virker sømløst overalt.

Ingen liker kabelrot, og derfor ønsker mange koblingspunkter som kan skjules når de ikke er i bruk, som for eksempel nedfellbare stikkontakter, integrerte trådløse ladere eller "pop up"-søyler.

Vi hjelper deg med å opprettholde sikkerheten 

Holder bedriften din til i et større bygg, med flere andre selskaper? Da har dere sannsynligvis allerede en vaktløsning på plass med vakter og kameraovervåkning i fellesområdene. Men hvilke løsninger finnes egentlig innenfor kontorets vegger?

Alarmsensorer ved dører, vinduer og andre inngangspunkter kan gi økt trygghet til ansatte som jobber sent. Det er også muligheter for kameraovervåkning i samtlige fellesområder – her kan Eltera rådgi deg ut fra gjeldende regler. 

I tillegg bør du legge opp et eget løp for brannsikring. Det kan innebære: 

  • Lyssti mot nødutgang
  • Tydelig merket nødutgang
  • Skilting i fellesområder
  • Nødlys

Hvordan vedlikeholdes det elektriske anlegget?

Vi har dessuten spesialkompetanse innen internkontroll, som betyr at vi tar jevnlige sjekker for å sikre at el-sikkerheten er på riktig nivå. Ved kontroll vil vi sjekke det elektriske anlegget, samt gå gjennom alle elektriske systemer. Det som må utbedres blir fikset – og vi kommer samtidig med forslag til andre forbedringer.

I den forbindelse kan vi også utarbeide en HMS-perm for deg – en mappe som dekker rutiner og regelverk for trygghet på arbeidsplassen.

Mange foretrekker å gå for en såkalt serviceavtale. Det innebærer at vi kommer på jevnlige besøk for å kartlegge ditt behov, og foreslå forbedringer. Ta kontakt her dersom det er interessant.

adgansløsninger

Fleksible adgangsløsninger døgnet rundt

Tradisjonelle nøkler gjør fremdeles nytten for de fleste arbeidsplasser. Det betyr ikke at det er førstevalget. Fordelen med et mordene adgangssystem er at du kan registrere tid, dato og hvilket kort eller fingeravtrykk som brukes ved passering. Her er det selvsagt noen begrensninger i med tanke på personvern, men her bruker vi vår kompteanse til å rådgi deg i riktig retning.  

Du kan også velge å kombinere et kort eller et fingeravtrykk med en PIN-kode. Det gjør det mindre sensitivt dersom kortet blir borte.

Trenger du hjelp til å vedlikeholde det elektriske materiellet på kontorplassen? Ta kontakt med oss. Vi stiller gladelig på befaring, og har flere engasjerte medarbeidere som gleder seg til å jobbe med deg.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop