Styringssystemer for bedrift

Med automatisk styring av lys, varme, ventilasjon og andre el-installasjoner, er du med på det grønne skiftet samtidig som du sparer penger.

Alle bedrifter bør ha fokus på å redusere strømforbruket. Lavere strømforbruk er et avgjørende ledd i det grønne skiftet, ettersom store deler av strømproduksjonen på verdensbasis kommer fra fossile energikilder.

Ved å redusere forbruket sitt er man med på å styre bransjen og verden i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning. I tillegg er strøm en vesentlig utgiftspost for mange bedrifter, og selv små reduksjoner av forbruket kan gi store besparelser.

Et styringssystem reduserer strømforbruket automatisk

De færreste lykkes med strømsparingstiltak når oppgavene skal gjøres manuelt. Det har man rett og slett ikke tid eller kapasitet til. Løsningen er derfor å installere et styringssystem som kan automatisere disse prosessene. 

Hvis et rom ikke er i bruk, skrus belysningen av. Når alle har dratt for dagen, senkes temperaturen i hele bygget. Når sola har gått opp, skrus utebelysningen av. Alt sammen skjer helt automatisk, og summen av alle besparelsene blir fort mye penger. Særlig innen oppvarming vet vi at bare noen få grader lavere temperatur gir store utslag på kostnadene.

Eltera har hjulpet flere bedrifter med moderniseringsprosessen, og vet hvilke styringssystemet som best effektiviserer forbruket. Vi sørger for at du kan styre alle byggets funksjoner via PC, apper eller annen trådløs kommunikasjon. På den måten har du alltid kontroll hvor enn du er.  

Hva styrer styringssystemet?

Et styringssystem kontrollerer tekniske installasjoner for blant annet lys, varme og ventilasjon. Dette skjer automatisk basert på innstillinger og sensorer, men man har også muligheten til å overvåke og justere i sanntid.

Den vanligste standarden innen byggautomasjon, KNX, er en åpen standard som fungerer med mange ulike produsenter.

Trenger din bedrift et styringssytem?

Vi har både erfaringen og kompetansen til å levere systemene som passer for akkurat din bedrift. Ta kontakt med oss for en befaring.

Et typisk styringssystem består av:

Termostater som regulerer temperaturen

Bevegelsessensorer som styrer belysningen

CO2- og temperaturregulatorer som justerer ventilasjonen

En sentral enhet som styrer hele systemet

Sentralenheten i styringssystemet gjør det mulig å styre flere deler av el-anlegget samtidig. Man kan eksempelvis justere ned temperaturen og skru av lysene i hele bygget før natten, slik at man ikke bruker unødvendig strøm etter stengetid.

Samtidig kan utebelysningen skrus på, og alarmsystemet aktiveres, dersom man har støtte for dette i systemet. Du kan lese mer om mer avanserte styringssystemer lenger ned på siden.

Ta kontakt, så hjelper vi din bedrift med å kartlegge behov og finne frem til riktig løsning. Med en spesialtilpasset serviceavtale fra Eltera kan du dessuten være trygg på at systemet alltid fungerer optimalt.

Tenk grønt, og kutt utgiftene med opptil 70 prosent

Med automatisert styring fra vår leverandør Micro Matic, kan strømutgiftene kuttes med 35-70 prosent! Det utgjør mye i kroner og øre når det er snakk om store utgiftsposter som dette. 

Miljøgevinsten kommer som en fin bonus, og personer som tidligere har hatt ansvaret for prosessene som nå går automatisk, kan bruke tiden sin på noe annet.

På denne måten bidrar styringssystemet til mer fleksibilitet i bedriften og arbeidshverdagen. Våre løsninger benyttes blant annet i kontor-, helse- og industribygg, hvor det er høye krav til godt lys, riktig temperatur og effektiv ventilasjon. Dette er store bygg, der selv små justeringer vil kunne føre til vesentlige besparelser.

Styringssystemer øker komforten

Styringssystemer handler ikke bare om å spare penger. Ettersom varme, belysning og inneklima alltid holdes på et optimalt nivå, gir også styringssystemet en gevinst i form av økt komfort på arbeidsplassen. Man slipper å få hodepine på grunn av dårlig luft, og man slipper å kle av og på seg fordi temperaturen svinger gjennom dagen.

En vaktmester vil aldri kunne justere klimanlegg og ovner like effektivt som et sensorstyrt, helautomatisert system. Når alt går av selg selv slipper man å tenke på det, og dermed ligger forholdene til rette for en bedre arbeidsdag.

Adgangskontroll

Fleksible, avanserte styringssystemer

Moderne styringssystemer er fleksible, og kan benyttes til mer enn bare lys, varme og ventilasjon. Avhengig av din bransje og drift kan vi rådføre deg om andre komponenter som lar seg integrere, som for eksempel solskjerming og sikkerhetsløsninger.

Hvorvidt alle systemene skal integreres eller holdes adskilt, vurderes fra bedrift til bedrift. I noen bransjer benytter man spesialutstyr og systemer som helst skal fungere individuelt. I andre tilfeller er det mye å hente på å samle alt i en felles løsning.

Vårt mål er uansett å hjelpe deg med dine behov, enten du trenger et komplett styringsststem inkludert elementer som adgangskontroll, brann- og innbruddsikring og videoovervåkning, eller et mer grunnleggende system for lys og varme.

Ta kontakt hvis du vil at vi skal se på et prosjekt hos din bedrift.

Disse stoler på oss

Apotek 1VarnerVeidekkeNTNUCoop